Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Llicències - Inclou baixa mèdica, baixa laboral i accident laboral
divendres21 de juliol de 2017
Modificació del règim de millores de la prestació econòmica per incapacitat temporal (IT)
DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Per cobrar el 100% de les (...)
dijous1 de desembre de 2016
Arts. 95.1 i 122.b) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. Personal que ho pot demanar: Funcionari de carrera Sol·licitud: Cal (...)
dilluns14 de setembre de 2015
Recordem com hem d’actuar pel que fa a l’assistència sanitària en cas d’accident laboral. Adjuntem el procediment. També us volem recordar la necessitat que els accidents laborals es notifiquin a la Secció de Prevenció. Us adjuntem al correu el model d’imprès que (...)
dilluns22 d'abril de 2013
NORMATIVA: • Art. 95.3 DL 1/1997 i supletòriament l’art. 69.1 de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat de 7-2-64) • Article 9 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. (...)
divendres1 de febrer de 2013
Normativa: • Art. 95.3 DL 1/1997 i supletòriament l’art. 69.1 de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat de 7-2-64) • Reial Decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de (...)
divendres1 de febrer de 2013
NORMATIVA: • Ordre de 16 de desembre de 1987, on s’estableixen els models per a la notificació dels accidents. • Article 115 de la Llei general de la Seguretat Social, Reial decret 1/1994, de 20 de juny. • Article 50 de la secció segona del Reial decret 375/2003 de 28 (...)
divendres1 de febrer de 2013
Què fer en cas d’accident laboral? Si durant l’exercici de la nostra feina o anant o tornant de la feina (in itinere) tenim un accident, hem de tramitar una baixa per accident laboral, la remuneració de la qual és del 100%. HEM D’ACTUAR CORRECTAMENT o el Departament ens (...)
dimecres30 de gener de 2013
Legislació Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l’Estat: art. 12.b i art. 22, RD 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu: art. 101. Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny: art. 16. (...)
dissabte15 de desembre de 2012
Sol·licitud de llicència Legislació Decret Legislatiu 1/1997. PERSONAL QUE HO POT DEMANAR: Funcionari de carrera Sol·licitud Es sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials. En qualsevol moment del curs. Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la (...)
divendres14 de desembre de 2012
Legislació Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre: art. 95 Llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP): art. 48.1.c Sol·licitud Ha de ser el sindicat que proposa l’alliberament qui trameti la sol·licitud. Durada Un curs escolar prorrogable sense cap tipus de limitació. (...)

Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid