Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Permisos que autoritza la direcció del centre (Hospitalitzacions, defuncions, naixements, temes prenatals, reunions, deures inexcusables, matrimoni de familiar, trasllat domicili, flexibilitat horària recuperable, exàmens)

El formulari per als permisos que autoritza la direcció del centre és uns sol·licitud genèrica.

Sol·licitud de permisos a la direcció del centre

0 | 10
dimarts19 de febrer de 2019
Actualitzat 6.2.19
Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació. 1. La justificació de les absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat temporal, es realitza (...)
divendres20 d'abril de 2018
Durada: Per naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de 2 hores diàries amb la percepció de retribucions. Retribucions: 100% (...)
dimarts10 d'abril de 2018
NORMATIVA: • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual es refonen en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. PERSONAL QUE HO POT DEMANAR • Funcionari • Interí • Personal laboral (...)
dimarts1 de setembre de 2015
En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents: Que hi hagi l’acord per escrit del o de la docent afectat. Que s’organitzi el sistema adequat d’atenció als alumnes durant (...)
dijous6 de desembre de 2012
NORMATIVA: • Art. 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de (...)
dimecres5 de desembre de 2012
NORMATIVA: • Art. 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de (...)
dimecres5 de desembre de 2012
Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d). Llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP): art. 48.j). Sol·licitud: Se sol·licita prèviament a la direcció del centre llevat dels supòsits en què pugui entendre’s (...)
dimarts4 de desembre de 2012
NORMATIVA: • Art. 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol) • Llei 7/2007, de 12 d’abril, de (...)
dilluns3 de desembre de 2012
NORMATIVA: • Art. 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol) PERSONAL QUE HO POT DEMANAR • Funcionari (...)
dilluns3 de desembre de 2012
NORMATIVA: • Article 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. PERSONAL QUE HO POT DEMANAR • Funcionari • Interí • Personal laboral (...)
0 | 10

Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid