Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[Adjudicacions 19-20] Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)
Actualitzat 04.06.19
dimarts 4 de juny de 2019 - Visites: 0
Tràmits i processos del Departament
Menéame

Avançant al peu de la lletra el desplegament de la LEC, la política educativa del Departament d’Ensenyament continua apostant per una educació mercantilista de persones i centres, amb una organització cada cop més vertical, imitant el funcionament del centres privats.

El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la fase prèvia que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos restaran a disposició de les direccions i enfrontats amb d’altres companyes interines per la disputa d’una vacant.

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1259/2019. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la seva experiència acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d’educació especial. Aquest procediment es fa per proposar als docents que, tenint un mínim de 12 mesos de serveis prestats, NO han treballat al centre un mínim de 4 mesos durant el curs 2018-2019.

PDF - 582.6 kB

Sol·licitud

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model que s’indica.

Heu d’enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l’adreça electrònica del centre al qual opteu. Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment que en compliu el requisit en el moment de fer l’entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d’un mateix centre si opteu a més d’un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 4 al 7 de juny de 2019

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment

Llocs de treball vacants per àrees territorial

Més informació:web del Departament d’Educació

«S’obre la veda»

A partir d’aquí: accelerem la consecució del perfil professional, enviem correus als centres per oferir el nostre currículum, fem entrevistes per ser els escollits/des, ....... Una competitivitat que en gran part és conseqüència de la política educativa de misèria i retallades i de la pròpia inestabilitat del professorat interí, que acaba quedant atrapat entre la voluntat de molts equips directius en aquest procés i la perspectiva d’un sistema d’accés on l’experiència docent no es reconeguda com a mèrit prioritari. Ens trobem davant un acomiadament progressiu d’una part del professorat interí i substitut.

Es consolida «l’entrevista» com a filtre previ a la proposta per accedir a llocs de treball de perfil o ordinaris de centres de Màxima Complexitat o d’EE. La direcció fent ús d’un procediment discrecional propi de l’empresa privada, selecciona la «seva» plantilla i condiciona en gran mesura «l’estabilitat provisional» del professorat interí.

A final de curs sempre es poden passar comptes i si no encaixes amb el «perfil» se’t farà una proposta de no continuïtat.

Com el curs passat els i les interines que l’1 de setembre estiguin de baixa o permís no seran donades d’alta laboral fins la data de la seva reincorporació al centre amb els perjudicis a nivell de cotitzacions, antiguitat, triennis, etc, que això suposa. El Departament al·lega que aquesta mesura només afectarà al personal que no hagi tingut un nomenament fins 31 agost 2019 (vacant), ocupi plaça en una província diferent (o passi de Consorci a una altre ST o a l’inrevés) o hagi modificat la seva dedicació (entre sencera i mitja). Es tracta d’una retallada inadmissible en qualsevol cas que ataca injustificadament als i a les treballadores que es troben en una situació més vulnerable i que suposa un altre exemple de discriminació de gènere atès que afectarà especialment a companyes que tinguin el permís de maternitat.

Es important doncs que el col·lectiu interí no perdi la visió de conjunt de la problemàtica i que li recordem al Departament les reivindicacions pendents per a la millora de la qualitat de l’educació pública:

  • Substitucions des del primer dia i reconversió de les jornades d’un terç en mitges.
  • Increment de les plantilles i de personal de suport a la docència en paral·lel a la reducció de les ràtios.
  • Acordar un pla d’estabilitat del professorat interí i substitut fins l’accés a la Funció Pública, que permeti contractacions de mig o un curs sencer, ...
  • Recuperar plans de formació per a tot el professorat ajustades a les necessitats dels centres públics, ...
  • Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i treballadors per fer-ho possible.
Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Adjudicacions d’estiu Ensenyament públic i de qualitat Informacions Interinatges i substitucions Mobilitzacions Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid