Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Per interès particular
dijous 8 de maig de 2014 - Visites: 0
Permisos de reducció jornada
Menéame

NORMATIVA:
• Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
• Decret 223/2002, de 23 de juliol, per qual es regula la reducció de jornada per interès
particular pel personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3715, de 6 de setembre).
• Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent. (DOGC 6623, de 15 de maig)

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR

• Funcionari de carrera

DURADA:
• La reducció de s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost.
• La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, adreçada al director dels serveis territorials de què depengui, fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

RETRIBUCIONS:
• Es cobra un 50% de les retribucions bàsiques i complementàries
• Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada es igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

OBSERVACIONS:
• Es pot demanar només una reducció de ½ jornada de treball.
• A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies.
• L’autorització d’aquesta reducció de jornada resta subordinada a les necessitats del servei i esta subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
• No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel director del Servei Territorial.
• La concessió de la reducció de jornada està subordinada a les necessitats del servei, requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre.
• No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular el personal que forma part de l’equip directiu del centre.
• El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.
• La persona que gaudeixi d’aquesta reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació, d’avaluació i altres que siguin preceptives i degudament convocades.
• Un cop concedida la reducció de jornada si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

SOL·LICITUD:
• Model normalitzat, amb la conformitat de la direcció del centre
• Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada o sol·licitud de compatibilitat, si exerceix una altre activitat.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid