Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Concurs de trasllats 2016
dimecres 23 de novembre de 2016 - Visites: 0
Curs 2016-17
Menéame

Termini presentació sol·licituds: del 8 al 28 de novembre, ambdós inclosos.
ACCÉS A L’APLICATIU

 • Com sempre, coneixes les vacants un cop finalitzat el procés de sol·licitud. Des de fa molt anys el professorat participa “a cegues” en el concurs de trasllats, fent peticions a centres, municipis o comarques sense conèixer si hi ha vacants en cada destí demanat. Les vacants es publiquen un cop ha sortit la publicació d’adjudicacions provisionals.
 • El fet que només s’ofereixin llocs de treball ordinaris significa una retallada important del total de vacants que haurien de sortir d’una banda, a la vegada que es fa una reserva de les vacants de llocs de treball específics estructurals per a la configuració d’una part de la plantilla a discreció de les direccions, segons els disseny del decret de provisió de llocs de treball.
 • Tal i com es preveia, l’aplicació de la LEC permet reservar una part de les vacants perquè les direccions puguin triar professorat segons el “perfil” o determinar llocs de treball singulars, que com ja hem pogut veure és un mecanisme per desenvolupar el decret de provisió de llocs de treball en el foment de la privatització i la jerarquització dels centres públics.

Des de CGT reclamem l’oferta en el concurs de trasllats de totes les vacants de manera transparent i que no s’aprofiti la convocatòria per ocultar més retallades a l’ensenyament públic! Actualment hi ha uns 20.000 docents en places provisionals i les darreres ofertes públiques parcials (oposicions) van ser al 2010 i 2011 a Primària i Secundària respectivament.

PDF - 762.3 kB
Esquerda Trasllats 2016

D’acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2292/2016, d’11 d’octubre al DOGC núm. 7235 - 27.10.2016 (PRI i ESO) i RESOLUCIÓ ENS/2293/2016, d’11 d’octubre al DOGC núm. 7235 - 27.10.2016 (SEC, ..), hem fet un resum. Esperem us sigui útil.

Mapa Escolar

✪Aspectes Generals

 • S’oferiran vacants sempre de llocs ordinaris que es produeixin fins al 31 de desembre de 2016, més les jubilacions que es produeixin fins a la publicació de les vacants definitives i les resultes (vacants que es produeixen per les renúncies durant la resolució provisional d’adjudicació)
 • Tots els requisits de participació, així com els mèrits al·legats han de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies (excepte el relatiu a la darrera destinació definitiva, que serà fins 31 d‘agost de 2017)
 • La publicació de llista de participants amb puntuació: gener 2017. L’adjudicació provisional de les destinacions es publicarà al març de 2017 (hi hauran 10 dies naturals per reclamacions i desestimacions). I les definitives al maig de 2017.
 • Continua sense sortir cap vacant al CGT corresponent a educ. Persones adultes (CFA/AFA), l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o de l’Institut Oriol Martorell. Es consideren llocs d treball específics.

✪ Com omplir la sol·licitud ?

 • Termini presentació sol·licituds: del 8 al 28 de novembre, ambdós inclosos.
 • El procediment telemàtic a través d’ATRI considera enviada la sol·licitud quan has clicat el botó “envia”. També és pot eliminar la sol·licitud, sempre dins del termini de presentació, amb el botó “anular”.
 • Per demanar especialitat pots optar: a) ordenar totes les especialitats que tens reconegudes abans de demanar centres i l’aplicatiu buscarà per a cada petició totes les especialitats segons l’ordenació, o b) per a cada petició de centre especificar la/es especialitats que vols demanar. Es pot combinar a) i b)
 • No s’adjudicaran llocs de treball itinerants, a centres d‘educació especial o de màxima complexitat (nous i antics CAEPs), , si no s’especifica el codi del centre en qüestió.
 • No es poden demanar codis de zones.

✪ Qui pot i qui està obligat a participar?

Obligatòriament:

 • Funcionaris de carrera provisionals. Els que van aprovar al 2007 i posteriors, només poden obtenir destinació per l’especialitat de l’oposició.
 • Reingrés o reincorporació a l’activitat docent en el cas que hagués perdut la plaça. Si existia reserva de plaça, s’assignarà una plaça amb caràcter provisional.
 • Funcionari que ha perdut la destinació definitiva.
 • Funcionari que finalitza l’ocupació de llocs de treball a l’estranger.
 • Afectats per compliment de sentència o resolució de recurs administratiu.
 • (Els funcionaris dels col·lectius a, b, c, d, e, que no presentin sol·licituds seran adjudicats d’ofici.)
 • Mestres en situació administrativa d’excedència forçosa

Voluntàriament:

 • Professorat amb destinació definitiva que a finals del 2016-17 han estat un any en la definitiva.
 • Funcionari de carrera en excedència voluntària.
 • Funcionari de carrera que es troben en situació de suspensió per sanció disciplinària.

✪ Fases del concurs

a) Dret preferent a centre

Poden participar els docents afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven. Han de marcar la casella corresponent.

b) Dret preferent al municipi o zona

Tindran dret preferent a obtenir destinació en un lloc de treball de centres docents d’un municipi o zona determinada els docents: que se’ls ha suprimit el seu lloc de treball definitiu (a més del municipi o zona del centre del qual van ser desplaçats); els destinats a centres públics a l’estranger i que ara retornen; els qui, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, van passar a ocupar un altre lloc a l’Administració; mestres jubilats per incapacitat permanent, posteriorment rehabilitats pel servei actiu. Per mantenir aquest dret, s’haurà de participar en totes les convocatòries fins que s’assoleixi una nova destinació, independentment que s’hagi aconseguit vacant en al fase de concurs de trasllats.

El criteri d’especialitat per davant del de petició de centres.

c) Concurs de trasllats

La convocatòria determina un màxim de 300 peticions de centres i/o municipis.

✪ “Prelació” entre fases?

L’ordre de les fases del concurs és preferent a l’hora d’adjudicar un lloc de treball. Per un mateix lloc de treball d’un determinat col·lectiu, s’adjudicarà abans a qui té dret a la fase b), per davant d’una altra sol·licitud per la fase c), per exemple.

✪ Participació simultània

La participació simultània en les diferents fases serà compatible. Caldrà emplenar una única sol·licitud. Els que vulguin participar des de fora de Catalunya, hauran d’omplir i presentar el model de la Comunitat Autònoma de la qual depenen, atenent les instruccions de la convocatòria pel que fa a la petició de llocs de treball de Catalunya.

✪ Dret de concurrència

Que varis funcionaris (màxim 4) condicionin la seva participació al concurs a l’obtenció de mateix destí en un o varis centres d’una mateixa província.

✪ Mestres adscrits al primer cicle d’ESO

Podran optar a vacants del primer cicle d’ESO o de Primària els mestres adscrits com a definitius.
Cas d’obtenir destinació a primària, perdran l’opció d’obtenir destinacions en instituts.

PDF - 762.3 kB
Esquerda Trasllats 2016
PDF - 540 kB
Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes
Informacions L’Esquerda Primària Secundària Tràmits Departament


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid