Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


El Dret a Vaga de l’alumnat
diumenge 31 de juliol de 2016 - Visites: 0
Participació (vaga, consell escolar, ...)
Menéame

L’alumnat no té dret a vaga. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.

Però què no tinguin dret de vaga, és una qüestió de paraules. L’alumnat té el dret a expressar-se, i dret a reunir-se, i a faltar a classe per reivindicar el que vulguin, si aquesta falta ha estat fruït del dret de reunió i s’ha comunicat prèviament.

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
Título preliminar Artículo Octavo

...las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

El marc normatiu del Departament d’Ensenyament no parla mai de “vagues d’alumnes”. El decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, parla de la “inassistència col•lectiva a classe”, burocratitzant i dificultant les accions col·lectives de l’alumnat:

“Article 32. Decisions sobre l’assistència a classe

32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col•lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

32.2 En els ensenyaments post-obligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les condicions en què no s’han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col•lectives de l’alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l’exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

32.3 Els centres han de garantir el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a classe a romandre al centre degudament atès.”

I, més recentment, el decret d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2:

2. Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu l’apartat e) de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col•lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.

És a dir, a partir de 3er de l’ESO l’alumnat pot decidir no assistir a classe col•lectivament (és a dir, fer vaga) amb els únics requisits de decidir-ho en una reunió (assemblea) i comunicar la decisió a la direcció del centre. Ni tan sols és necessari que una organització de fora de l’institut convoqui “oficialment” la vaga.

Sigui com sigui des de CGT Ensenyament volem manifestar:

- Que la vaga és en la realitat quotidiana de qualsevol treballador/a un dret constitucional, i s’ha de contemplar com una manifestació de la llibertat d’expressió de l’alumnat en la vida del centre.

- És obligació dels equips directius el respecte escrupolós del dret a la no assistència a classe de l’alumnat que així ho hagi decidit d’acord amb la normativa vigent.

- Fem una crida al professorat a no obstaculitzar l’exercici d’aquest dret per part de l’alumnat.

- Cridem també el professorat a convertir aquestes mobilitzacions en un acte més de l’exercici docent, ajudant l’alumnat al debat i la autoorganització, com a instrument necessari de l’educació en el conflicte que els nostres joves han de rebre.

- Cridem l’alumnat a iniciar i/o consolidar els seus propis processos d’organització interna dins dels centres i a ser escrupolosos amb els mètodes democràtics de presa de decisions.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid