Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural SEGURETAT SOCIAL
Menéame

NORMATIVA:
• Art. 95.3 DL 1/1997 i supletòriament l’art. 69.1 de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat de 7-2-64)
• Article 9 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat.
• Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.
• Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.


PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:

• Interins
• Substituts
• Personal laboral

Personal docent acollit al Règim General de la Seguretat Social:

Comunicat de baixa:
• El/la docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa (exemplar de l’empresa) amb la màxima urgència i mai més tard del 3r dia de la incapacitat temporal (dies naturals). El centre els haurà de lliurar immediatament als Serveis Territorials.

Comunicat de continuïtat i successius:
• Després de la primera confirmació, que s’expedeix al quart dia, cada 7 dies naturals el/la docent ha de presentar el comunicat de confirmació de la incapacitat temporal al centre de destinació. El centre els haurà de lliurar immediatament als Serveis Territorials.

Comunicat d’alta:

• El/la docent ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat

OBSERVACIONS:
• Tant el comunicat inicial de baixa per malaltia com els comunicats successius i el d’alta els ha d’emetre el facultatiu corresponent i el docent n’ha de presentar l’exemplar per l’empresa al
centre.
• El docent haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta.
• L’avançament per correu electrònic el mateix dia o l’endemà de l’emissió dels comunicats de baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta, s’ha de fer en totes les incidències, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, tant si corresponent a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.
• En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als Serveis Territorials per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent.
Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, còpia dels esmentats comunicats pels correus electrònics al ST.

TRAMESA DE COMUNICATS:
Model normalitzat (Personal docent acollit al Règim General de la Seguretat Social)

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid