Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


Per discapacitat legalment reconeguda
dilluns 3 de desembre de 2012 - Visites: 0
Permisos de reducció jornada
Menéame

NORMATIVA:
• Article 25 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
• Funcionari de carrera
• Interí
• Laboral

CARACTERÍSTIQUES
• Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda, quan per aquest motiu s’ha de rebre tractament en centres públics o privats en l’horari laboral. La reducció que es pot demanar en la jornada laboral és l’equivalent al temps que la persona afectada ha de dedicar al tractament.

RETRIBUCIONS:
• Percepció de retribucions íntegres.

OBSERVACIONS:
• Només es concedeix la reducció de jornada, quan el sol•licitant té un nomenament a jornada sencera.
• Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial corresponent, mitjançant sol•licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vist-i-plau de la direcció del nou centre de destinació.
• No es podrà autoritzar el canvi del % de la reducció de jornada

SOL•LICITUD:
• Model normalitzat, amb la documentació següent:
a) Certificació emesa per l’Equip de Valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Departament d’Acció Social i Ciutadania) de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
b) Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme.
c) Declaració jurada del sol•licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
d) Horari que realitza el docent sol•licitant
e) Quadre horari resultant de la reducció amb el vist-i-plau del Consell Escolar (només pel cos de mestres
• La sol•licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid