Qué és la CGT | Afiliació | L'Esquerda
Anar al nostre grup de Facebook Anar al nostre timeline de Twitter
Anar al nostre canal de Youtube Veure el nostre RSS
Pare Laínez, 18 - 08025 Barcelona - http://cgtense.pangea.org
Tel 93 310 33 62 - Fax 933 107 110 - cgtense@cgtcatalunya.cat


[Permís] Maternitat biològica
Menéame

Legislació

Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Article 11 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)

Art. 49, b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics (BOE núm. 89, de 13 d’abril).

Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)

Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

Personal que ho pot demanar

• Funcionari
• Interí
• Substitut
• Personal laboral

Sol·licitud

Model normalitzat, amb la documentació següent:

a) Comunicat de baixa oficial de MUFACE/ Informe de maternitat de la Seguretat Social

b) Amb posterioritat al naixement del fill/a, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família.

S’ha de demanar amb antelació, si es possible, a la data del permís: en el cas de personal acollit al Règim Especial de la MUFACE, no més tard del quart dia hàbil després del part i, en el cas el personal acollit al Règim General de la Seguretat Social, no més tard del 3r dia de l’inici de la baixa de maternitat.

El director/a del centre lliurarà la sol·licitud als Serveis Territorials en un termini breu.

Durada

16 setmanes, ampliables, en cas de part múltiple, en 2 setmanes més per cada fill a partir del
segon.

El període de permís es distribueix a opció de la interessada, sempre que les 6 setmanes
immediatament posteriors al part siguin de descans obligatori per a la mare.

Observacions

L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

En el cas de filiació biològica, si el pare i la mare treballen, i sense perjudici de les sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare, aquesta podrà optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del permís de maternitat, bé de manera
successiva o alternativa amb ella i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

En el supòsit que la mare i el pare gaudeixen simultàniament del període de descans per maternitat, la suma d’aquests no pot excedir de 16 setmanes o de les que corresponguin si és un part múltiple.

Si la mare no treballa, el pare no te dret al permís de maternitat

Retribucions

Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE.

Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social

PDF -

RETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O ​​FILLA ​​EN​​ DIFERENTS ​​MODALITATS ​​I ​​AMB​​ LA ​INCORPORACIÓ​​ DE ​​LA LACTÀNCIA,​​ D’EXCEDÈNCIA, ​​D’ASSUMPTES​​ PROPIS,​​ETC.

Comparteix
 Convertir a ebook

Etiquetes


Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.0.17 [21515] | Disseny: equip de comunicació de la CGT de Catalunya | Disseny original: Fuksia
Webmaster - cgtense@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid