Entre el 28 d'agost i el 6 de setembre de 2019, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents d'assignació entre el personal inscrit a la borsa de personal docent.

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dimarts i els divendres de cada setmana. Excepcionalment, es fa un nomenament telemàtic el dia 12 de setembre.

Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat "Dies d’adjudicació i franja horària" del web dels serveis territorials corresponents.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre.

Nomenaments telemàtics

Difícil cobertura

Consorci Barcelona

sec

pri

sec

pri

Barcelona Comarques

sec

pri

sec

pri

Baix Llobregat

sec

pri

sec

pri

Maresme-V.Oriental

sec

pri

sec

pri

Vallès Occidental

sec

pri

sec

pri

Catalunya Central

sec

pri

sec

pri

Girona

sec

pri

sec

pri

Lleida

sec

pri

sec

pri

Tarragona

sec

pri

sec

pri

Terres de l’Ebre

sec

pri

sec

pri

Procediment d'adjudicació de les substitucions de difícil cobertura

Webs dels Serveis Territorials

Adreces electròniques i telèfons per a la gestió dels nomenaments