El dia de l'adjudicació, normalment, dimarts i divendres abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre.

Nomenaments telemàtics

Difícil cobertura

Consorci Barcelona

sec

pri

sec

pri

Barcelona Comarques

sec

pri

sec

pri

Baix Llobregat

sec

pri

sec

pri

Maresme-V.Oriental

sec

pri

sec

pri

Vallès Occidental

sec

pri

sec

pri

Catalunya Central

sec

pri

sec

pri

Girona

sec

pri

sec

pri

Lleida

sec

pri

sec

pri

Tarragona

sec

pri

sec

pri

Terres de l’Ebre

sec

pri

sec

pri

Procediment d'adjudicació de les substitucions de difícil cobertura

Webs dels Serveis Territorials

Adreces electròniques i telèfons per a la gestió dels nomenaments